לחץ להגדלה

סרטי סימון והגנה

הסרטים מיועדים להנחה בתעלת כבלים למניעת פגיעה בחפירה עתידית בכבלי חשמל ותקשורת.
סרט סימון צהוב מיועד להטמנה בחפירה בה מוטמנים כבלי חשמל.
סרט סימון אדום מיועד להטמנה בחפירה בה מוטמנים כבלי טלפון.
סרט סימון סגול מיועד להטמנה בחפירה בה מוטמנים כבלי טלוויזיה.

Product Description

מטרים בחבילה שפות אפליקציה צבע הסרט מק"ט
250  עברית, אנגלית, ערבית חשמל צהוב E85005-25
250  עברית, אנגלית טלפון אדום E85004-25
250 עברית, אנגלית טלוויזיה בכבלים סגול E85008-25