לחץ להגדלה

מגביל שורשים

מגביל שורשי עצים עמיד ביותר, להחדרת שורשי העצים לעומק האדמה ומניעת פגיעה בשלמות מדרכות, כבישים ועוד.

מגבילי השורשים מסופקים בקטרים שונים ובאורכים שונים עפ"י דרישת המתכנן.

Product Description

 שורשי עצים שימוש עיקרי 
120, 100, 80, 63, 50, 40 קוטר (ס"מ)
100, 90, 80, 70, 60, 50, 40 אורך (ס"מ)
outside2 צבע